Element tekst:Instructie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Instructie> wordt gebruikt binnen een <tekst:WijzigArtikel/tekst:WijzigInstructies> indien de wijziging betrekking heeft op een regelingversie dat niet volgens de STOP-standaard beschikbaar is.

Informatie

In tegenstelling tot wijzigingen volgens de STOP-standaard mogen deze wijzigingen geen renvooi-markering bevatten en is het niet mogelijk om geautomatiseerd een regelingversie samen te stellen.

Soort tekstelement

Voorbeeld structuur


<WijzigInstructies>
  <Instructie>
    <Wat>Het opschrift van artikel 1:1 komt te luiden: De begrippen werkgever en
     werknemer.</Wat>
  </Instructie>
</WijzigInstructies>

      
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:RegelingMutatie
Diagram
Element tekst:NummerElement tekst:Instructie / tekst:WatElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:ArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:InhoudElement tekst:BijlageElement tekst:Lid
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Inhoud, Element tekst:Lid, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Instructie / tekst:Wat, Element tekst:WijzigArtikel

Element tekst:Instructie / tekst:Wat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het lokale element <Wat> bevat een aanduiding, verwijzing of tekstuele beschrijving van de wijziging.

Informatie
Soort tekstelement
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:ExtRefElement tekst:IntRef
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
mixed: true
Kinderen Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntRef, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u