Element tekst:InlineTekstAfbeelding

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Een <tekst:InlineTekstAfbeelding> is een afbeelding die in lopende tekst geplaatst moet worden (als een object). Het biedt de mogelijkheid om een reeks van karakters of symbolen te tonen die niet op een andere wijze kunnen worden afgebeeld.

Informatie

De attributen van <tekst:InlineTekstAfbeelding> worden beschreven in de attribuutgroep attribuutgroep tekst:agInlineTekstAfbeelding.

Soort tekstelement

Beperkingen

 1. Een <tekst:InlineTekstAfbeelding> kan geen <tekst:Bijschrift> of andere informatie bevatten.
 2. <tekst:InlineTekstAfbeelding> kan geen @uitlijning bevatten.
 3. Gebruik <tekst:InlineTekstAfbeelding> alleen voor het weergeven van een combinatie van symbolen, bijv. bij een complexe formule. Losse tekens/symbolen kunnen beter met een UTF-code gecodeerd worden zodat de weergave meeschaalt met de rest van de tekst.
 4. Als @hoogte wordt geadviseerd om bij 300 dpi een hoogte van 35 (of minder) toe te passen zodat in de officiele publicatie PDF het symbool zonder verstoring van het tekstbeeld getoond wordt.

Voorbeeld

<Al xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
  De som van de geluidsniveaus als gevolg van wederzijds
  incoherente bronnen wordt aangeduid met het teken 
  <InlineTekstAfbeelding naam="stcrt-2020-64380-239.png"
              hoogte="35"
              breedte="35"
              formaat="image/png"
              dpi="300"/>
  in overeenstemming met de volgende definitie:</Al>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Illustratie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agInlineTekstAfbeeldingAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeen
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
alt optional
breedte xs:positiveInteger required
dpi xs:positiveInteger required
formaat Simple Type tekst:wlFormaatIllustratie required
hoogte xs:positiveInteger required
kleur Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
naam required
schaal optional
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0045

Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @schaal hebben.

STOP0046

Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @kleur hebben.

STOP0115

Het gebruik van het element InlineTekstAfbeelding wordt afgeraden.