Element tekst:Illustratie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Illustratie> bevat een verwijzing naar een bestand met een afbeelding (eventueel een samengestelde afbeelding). Het bevat alleen attributen, die de eigenschappen van het bestand en afbeeldingsinstructies bevatten.

Informatie

De attributen van <tekst:Illustratie> bepalen hoe een aangeleverd afbeeldingsbestand wordt "afgebeeld" in de publicatie. Deze belangrijkste afbeeldingsattributen hebben dezelfde betekenis voor tekst:InlineTekstAfbeelding en worden derhalve beschreven in de attribuutgroep tekst:agInlineTekstAfbeelding.

De attribuutgroep tekst:agIllustratie voor <tekst:Illustratie> kent in vergelijking met attribuutgroep tekst:agInlineTekstAfbeelding één extra attribuut: @uitlijning.

Soort tekstelement

Voorbeeld

<Figuur>
 <Titel>Opbouw van een illustratie</Titel>
 <Illustratie
  naam="bestandsnaam1.jpg"
  breedte="6900"
  hoogte="5000"
  dpi="300"
  uitlijning="start"
  formaat="image/jpeg"
  alt="figuur met deelfiguur (a) en deelfiguur (b)"/>
 <Bijschrift>De linker deelfiguur heet (a) en de rechter deelfiguur heet (b).</Bijschrift>
</Figuur>
  
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:InlineTekstAfbeelding
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agIllustratieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeen
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
alt optional
breedte xs:positiveInteger required
dpi xs:positiveInteger required
formaat Simple Type tekst:wlFormaatIllustratie required
hoogte xs:positiveInteger required
kleur Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
naam required
schaal optional
uitlijning Simple Type tekst:wlUitlijningIllustratie required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0045

Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @schaal hebben.

STOP0046

Een (inline) Illustratie MAG GEEN attribuut @kleur hebben.