Element tekst:Groep

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Groep> is een container voor bij elkaar horende elementen in een tekst. In de weergave zal hier geen tussenliggende witregel worden toegevoegd.

Informatie

Meer uitleg en een voorbeeld van de verwachte weergave van een <Groep> wordt gegeven in de beschrijving over witruimte in XML.

Soort tekstelement

Voorbeeld

<Groep>
  <Al>De eerste alinea in een alineagroep wordt voorafgegaan door een witregel.</Al>
  <Al>Een alinea die niet de eerste of de laatste alinea in een alineagroep is krijgt geen witruimte
    ervoor of erachter.</Al>
  <Al>Een alineagroep zorgt er derhalve voor dat de alinea's erbinnen visueel bij elkaar worden
    gehouden. </Al>
  <Al>De laatste alinea in een alineagroep wordt gevolgd door een witregel.</Al>
</Groep>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieStructuurAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:AlElement tekst:LijstElement tekst:FiguurElement tekst:Formule
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Figuur, Element tekst:Formule, Element tekst:Lijst
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieStructuur optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'