Element tekst:Figuur

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Figuur> is een container element voor een (verplicht) <tekst:Illustratie> element.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

Het element <tekst:Figuur> kan slechts een (1) element <tekst:Illustratie> bevatten. Samenvoeging van meerdere deelfiguren moet derhalve aan de bron gebeuren, en als een (1) illustratie aangeboden worden.

Voorbeeld

<Figuur xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
    eId="img_o_1"
    wId="mn002_1-0__img_o_1">
  <Titel>Figuren</Titel>
  <Illustratie naam="figuren.png"
         breedte="600"
         hoogte="300"
         dpi="300"
         formaat="image/png"
         uitlijning="start"/>
  <Bijschrift locatie="onder">Wiskundige figuren</Bijschrift>
  <Bron>math4all</Bron>
</Figuur>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:Figuur / tekst:TitelElement tekst:IllustratieElement tekst:BijschriftElement tekst:Bron
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bijschrift, Element tekst:Bron, Element tekst:Illustratie, Element tekst:Figuur / tekst:Titel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

Element tekst:Figuur / tekst:Titel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Titel> binnen een tekst:Figuur bevat de titel voor een <tekst:Figuur>.

Informatie

De titel van een figuur met een illustratie.

Soort tekstelement

Voorbeeld

<Figuur xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
    eId="img_o_1"
    wId="mn002_1-0__img_o_1">
  <Titel>Figuren</Titel>
  <Illustratie naam="figuren.png"
         breedte="600"
         hoogte="300"
         dpi="300"
         formaat="image/png"
         uitlijning="start"/>
  <Bijschrift locatie="onder">Wiskundige figuren</Bijschrift>
  <Bron>math4all</Bron>
</Figuur>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:IntRef
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
mixed: true
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntRef, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0117

Het gebruik van het element IntRef binnen koppen wordt afgeraden.