Element tekst:ExtIoRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:ExtIoRef bevat een verwijzing naar de identificatie van een versie (expression) van het te consolideren informatieobject, bijvoorbeeld naar een geometrisch informatieobject.

Informatie

De relatie tussen de vermelding van het informatieobject (bv. oppervlaktewaterlichamen) op andere plaatsen in de tekst en het daadwerkelijke informatieobject (bv. een geometrisch informatieobject /join/id/regdata/gm555/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1) wordt gelegd via het element tekst:IntIoRef.

Het is juridisch betekenisvol hoe naar een informatieobject verwezen wordt. Zie de toelichting voor de verschillende mogelijkheden.

Soort tekstelement

Beperkingen

Het attribuut @ref van het element tekst:ExtIoRef kan alleen een JOIN-expression-identifier bevatten.

Voorbeeld

<ExtIoRef 
  wId="gm555_1__cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_o_1"
  eId="cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_o_1" 
  ref="/join/id/regdata/gm555/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1">
  /join/id/regdata/gm555/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1
</ExtIoRef>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:ExtRef, tekst:IntIoRef, tekst:IntRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agDoelReferentieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeen
Type extension of xs:string
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
ref xs:anyURI required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0012

De in de ExtIoRef weergegeven join-identifier MOET gelijk zijn aan de referentie

STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0092

De ExtIoRef join-identifier MOET verwijzen naar een informatieobject van het type "regdata".

STOP0102

Een ExtIoRef MAG ALLEEN binnen Inhoud voorkomen.

STOP0103

Een ExtIoRef MAG NIET binnen Toelichting, ArtikelgewijzeToelichting of Motivatie voorkomen.

STOP0104

Een ExtIoRef MAG NIET binnen Figuur/Titel, Bijschrift, Bron, Lijstaanhef of Lijstsluiting voorkomen.

STOP1014

De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"