Element tekst:Divisietekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel Divisietekst bevat de tekst binnen de recursieve hiërarchische structuur van Divisies.

Informatie
Het element tekst:Kop is optioneel. Er zijn echter wel situaties waar een kop voor een Divisietekst wenselijk is:
 • wanneer een Divisietekst wordt voorzien van een juridische annotatie;
 • wanneer vanuit andere tekst aan de betreffende tekst wordt gerefereerd met een tekst:IntRef of tekst:ExtRef;
 • indien een Divisietekst als onderdeel opgenomen moet worden in een inhoudsopgave.
De kop van een divisietekst wordt op dezelfde manier getoond als een tussenkop.
Soort tekstelement

Voorbeelden

Een Divisietekst in een Bijlage

<Bijlage eId="cmp_A" wId="gm9999_1__cmp_A">
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
  <Opschrift>Overzicht informatieobjecten</Opschrift>
 </Kop>
 <Divisietekst eId="cmp_A__content_o_1"
         wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1">
  <Inhoud>
   <Begrippenlijst eId="cmp_A__content_o_1__list_o_1"
            wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_o_1">
    <!-- De aangeraden wijze van coderen van informatieobjecten 
    is middels een Begrippenlijst in een Bijlage
    De definities van de informatieobjecten worden dus niet 
    opgenomen in de begrippendefinities in artikel 1. -->
    <Begrip eId="cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1"
         wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1">
     <Term>vuurwerkverbodsgebied</Term>
     <Definitie>
      <Al>
       <ExtIoRef eId="cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1__ref_o_1"
             ref="/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1"
             wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1__ref_o_1">
        /join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1</ExtIoRef>
      </Al>
     </Definitie>
    </Begrip>
   </Begrippenlijst>
  </Inhoud>
 </Divisietekst>
</Bijlage>

Een Divisie met Divisieteksten binnen een regeling met vrije tekst

<Divisie eId="div_3__div_3.1__div_3.1.1"
     wId="pv26_1__div_3__div_3.1__div_3.1.1">
 <Kop>
  <Nummer>3.1.1</Nummer>
  <Opschrift>Regionale luchthaven Groningen Airport Eelde</Opschrift>
 </Kop>
 <Divisietekst eId="div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_1_inst2"
         wId="pv26_1__div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_1_inst2">
  <Inhoud>
   <Al>Wij faciliteren Groningen Airport Eelde onder meer door het vaststellen van de
    strategie, goedkeuring van majeure investeringsbeslissingen, lobbyen en daar waar
    nodig financiering van projecten.</Al>
  </Inhoud>
 </Divisietekst>
 <Divisietekst eId="div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_2"
         wId="pv26_1__div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_2">
  <Inhoud>
   <Al>De luchthaven is van grote maatschappelijke betekenis voor het Noorden. Zij vormt
    een ‘essentiële infrastructurele basisvoorziening’ die bijdraagt aan de
    internationale economische en sociaalmaatschappelijke bereikbaarheid van
    Noord-Nederland. </Al>
  </Inhoud>
 </Divisietekst>
</Divisie>
  

Divisietekst in een kennisgeving

<Divisietekst eId="content_1" wId="pv30_1__content_1">
 <Kop>
  <Opschrift>Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant</Opschrift>
 </Kop>
 <Inhoud>
  <Al>Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant delen mee dat van 20 februari 2020
   tot en met 31 maart 2020 voor eenieder ter inzage ligt
   het ontwerp van de omgevingsverordening. </Al>
  <Al>De omgevingsverordening bevat de provinciale regels over de fysieke leefomgeving. 
   Voor een deel zijn dit regels die voor iedereen gelden. Het overige deel betreft 
   regels die aangeven hoe de gemeenten bepaalde zaken in hun omgevingsplan moeten regelen.</Al>
 </Inhoud>
</Divisietekst>
Informatiemodel Divisietekst (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieStructuurElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:Inhoud
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Inhoud, Element tekst:Kop, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieStructuur optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0060

Een Divisietekst MOET altijd één element anders dan een Kop bevatten (tenzij binnen tekst:Vervang).