Element tekst:Divisie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel Divisie is een generieke recursieve hiërarchische structuur voor tekstdelen.

Informatie

NB

In de context van tekst:RegelingVrijetekst/tekst:Lichaam, is de betekenis van deze structuur vergelijkbaar met een tekst:Hoofdstuk in de structuur van tekst:RegelingKlassiek.

Ook in die context is het model voor een <tekst:Divisie> onveranderd.

Soort tekstelement

Voorbeeld

Divisies zijn bijvoorbeeld te vinden in

Informatiemodel Divisie (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieStructuurAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Kop, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieStructuur optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0058

Een structuur-element MOET altijd ten minste één element na de Kop bevatten

STOP0062

Indien een structuur-element vervallen is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) vervallen zijn

STOP0087

Indien een structuur-element 'Nog niet in werking' is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) 'Nog niet in werking' zijn