Element tekst:Deel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Deel> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56).

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

Voor een voorbeeld van het gebruik van <tekst:Deel> zie het voorbeeld bij tekst:Lichaam.

Informatiemodel Deel (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieStructuurAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:BoekElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:ArtikelElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:RedactioneelElement tekst:WijzigArtikel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Boek, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Kop, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Titel, Element tekst:Vervallen, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieStructuur optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0058

Een structuur-element MOET altijd ten minste één element na de Kop bevatten

STOP0062

Indien een structuur-element vervallen is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) vervallen zijn

STOP0087

Indien een structuur-element 'Nog niet in werking' is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) 'Nog niet in werking' zijn