Element tekst:Contact

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Adresinformatie in de tekst. Middels "soort" wordt het type contactgegeven aangegeven.

Informatie

Het machineleesbare contactgegeven staat in @adres. De inhoud van het element kan zowel een herhaling van het adres of een andere tekst bevatten.

Soort tekstelement

Beperkingen

STOP versie 2.0.0-rc kent alleen @soort="e-mail".

 • Als <tekst:Contact> van @soort = "e-mail", moet de waarde van attribuut @adres een correct geformatteerd e-mailadres zijn. De "correcte formattering van een e-mailadres" wordt in STOP versie 2.0.0-rc niet heel streng opgevat: een e-mailadres bestaat uit
  • een serie karakters (string)
  • een @
  • een string
  • een .
  • een string
  Er wordt in STOP niet getracht om specificaties zoals HTML5 en RFC5322 "Internet Message Format" volledig te volgen.

Beperking

Een e-mailadres mag niet beginnen met een protocol declaratie 'mailto:'.

Voorbeeld zonder e-mail in de af te beelden tekst

Schriftelijke reacties kunnen <tekst:Contact adres="gemeente@gemeente.nl" soort="e-mail">per e-mail worden aangeboden</tekst:Contact>.
 

Voorbeeld met e-mail in de af te beelden tekst

Schriftelijke reacties kunnen per e-mail worden aangeboden via het e-mailadres <tekst:Contact soort="e-mail" adres="gemeente@gemeente.nl">gemeente@gemeente.nl</tekst:Contact>.
 
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agContactgegevens
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
adres xs:string required
soort Simple Type tekst:wlSoortContact required
Beperkingen
STOP0064

Als het element Contact een attribuut @adres heeft, moet de inhoud van het attribuut een adres zijn dat is geformatteerd volgens de specificaties van de waarde van attribuut @soort.