Element tekst:Conditie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Conditie> bevat een of meerdere artikelen voor een tijdelijke regeling waarin de periode en de gevolgen van de regeling wordt vastgelegd.

Informatie

<tekst:Conditie> heeft géén tekst:Kop en geen identificatie gegevens. Voor verwijzingen wordt de identificatie van de onderliggende artikelen gebruikt.

Deze tekst kan geen renvooi-markering bevatten, het is niet mogelijk om geautomatiseerd de volledige regelingversie inclusief tijdelijke delen samen te stellen. De hoofdregeling en het/de tijdelijke regelingde(e)l(en) zijn juridisch één, maar technisch gescheiden.

Voor nadere toelichting zie de juridische uitgangspunten en de tijdelijk regelingdeel documentatie.

Soort tekstelement

Voorbeeld

<Conditie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
 <!--
  1. Een TijdelijkDeel heeft altijd maar één Conditie
  2. Conditie bevat altijd artikelen;
  3. Conditie heeft geen eId wId -->
 <Artikel eId="art_1"
      wId="gm9999_1__art_1">
  <Kop>
   <Label>Artikel</Label>
   <Nummer>1</Nummer>
   <Opschrift>Voorrangsbepaling</Opschrift>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>In aanvulling op en/of in afwijking van het in de het 
    omgevingsplan (van de gemeente Pyrodam) bepaalde gelden
    de navolgende voorbeschermingsregels. Voorzover deze
    voorbeschermingsregels afwijken van de regels van het
    omgevingsplan gelden alleen de voorbeschermingsregels.</Al>
  </Inhoud>
 </Artikel>
</Conditie>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:Artikel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Artikel
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'