Element tekst:Citaat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Citaat> bevat een letterlijke overname van tekst uit een andere publicatie.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

Aanhalingstekens maken geen onderdeel uit van de tekst van een citaat, deze worden gegenereerd.

Voorbeeld

<Citaat xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
    eId="cit_o_1"
    wId="gm9999_1-0__cit_o_1"
    auteur="M. van der Ham"
    bron="Promotieonderzoek Limes and Gouda"
    url="https://www.volksuniversiteitgouda.nl/onderzoeker/Ham/Limes">
  <Al>De archeologische waarde van dit gebied is...</Al>
</Citaat>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agCitaatAttribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:AlElement tekst:GroepElement tekst:LijstElement tekst:FiguurElement tekst:TussenkopElement tekst:Formule
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Figuur, Element tekst:Formule, Element tekst:Groep, Element tekst:Lijst, Element tekst:Tussenkop
Attributen
QName Type Use
auteur optional
bron optional
eId Simple Type tekst:dtEID required
url optional
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn