Element tekst:Bron

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Bron> bevat het onderschrift bij een tabel (<tekst:table>) of illustratie (<tekst:Figuur>) met de vermelding van de bron voor de tabel/illustratie.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

Bron bevat direct tekst en inline-opmaak-elementen, inline-structuur-elementen (zoals: <tekst:Al> of <tekst:Lijst>) zijn niet beschikbaar.

Voorbeeld

Zie het voorbeeld bij het element <tekst:Figuur>.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:ExtRefElement tekst:IntRefElement tekst:IntIoRefElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'