Element tekst:Bijschrift

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Bijschrift> bevat een verklarend bijschrift bij een illustratie.

Informatie
Attributen
 • @locatie - verplicht - Waardelijst:
  boven

  Het bijschrift wordt boven de illustratie geplaatst.

  onder

  Het bijschrift wordt onder de illustratie geplaatst.

Soort tekstelement

Voorbeeld


<Bijschrift locatie="onder">
<i>Figuur 1 Processchema controle en certificatie gegevens door 
  erkende energielabeldeskundige</i>
</Bijschrift>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:ExtRefElement tekst:IntRefElement tekst:IntIoRefElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
QName Type Use
locatie Simple Type tekst:wlPositieBijschrift required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'