Element tekst:Bijlage

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit.

Informatie

Het element <tekst:Bijlage> kan onderdeel zijn van een regeling of een besluit. Voor de rol van bijlagen binnen de opbouw van een regeling zie Aanwijzingen voor de regelgeving Aanwijzing 3.61 en 3.62. Daarnaast kan een Besluit zelf Bijlagen bevatten of kunnen onderdelen van de tekst van een Besluit als Motivering en Toelichting eigen bijlagen bevatten.

Soort tekstelement

Voorbeeld

Voorbeeld van een Bijlage met informatieobjecten

<Bijlage eId="cmp_A" wId="gm9999_1__cmp_A">
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
  <Opschrift>Overzicht informatieobjecten</Opschrift>
 </Kop>
 <Divisietekst eId="cmp_A__content_o_1"
         wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1">
  <Inhoud>
   <Begrippenlijst eId="cmp_A__content_o_1__list_o_1"
            wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_o_1">
    <!-- De aangeraden wijze van coderen van informatieobjecten 
    is middels een Begrippenlijst in een Bijlage
    De definities van de informatieobjecten worden dus niet 
    opgenomen in de begrippendefinities in artikel 1. -->
    <Begrip eId="cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1"
         wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1">
     <Term>vuurwerkverbodsgebied</Term>
     <Definitie>
      <Al>
       <ExtIoRef eId="cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1__ref_o_1"
             ref="/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1"
             wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_o_1__item_o_1__ref_o_1">
        /join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1</ExtIoRef>
      </Al>
     </Definitie>
    </Begrip>
   </Begrippenlijst>
  </Inhoud>
 </Divisietekst>
</Bijlage>
  
Informatiemodel Bijlage (entiteit), Bijlage (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:Sluiting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Kop, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0058

Een structuur-element MOET altijd ten minste één element na de Kop bevatten

STOP0062

Indien een structuur-element vervallen is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) vervallen zijn

STOP0087

Indien een structuur-element 'Nog niet in werking' is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) 'Nog niet in werking' zijn