Element tekst:BesluitKlassiek

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:BesluitKlassiek> is een root-element voor een besluit volgens klassieke regels.

Informatie

Een BesluitKlassiek kan uitsluitend worden gebruikt om een RegelingKlassiek bekend te maken. Het gebruik van BesluitKlassiek is uitgebreid beschreven in de documentatie over het opstellen van een besluit.

Soort tekstelement

Beperking

Voorbeelden

Voorbeelden van BesluitKlassiek zijn te vinden op Gitlab:

Informatiemodel Besluit klassiek (entiteit)
Verwijzingen tekst:BesluitCompact, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:RegelingKlassiek
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:RegelingKlassiekElement tekst:Toelichting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:RegelingKlassiek, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Toelichting
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional