Element tekst:BesluitCompact

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:BesluitCompact is het root-element voor een besluit in het zogenaamde "compacte model".

Informatie

Binnen een tekst:BesluitCompact kunnen als onderdeel van een tekst:WijzigBijlage uitsluitend onderstaande nieuwe (initiële) regelingen worden doorgegeven:

Het is ook mogelijk om voor bovenstaande typen regeling mutaties te kunnen doorgeven, waarbij de wijzigingen worden opgenomen in een element tekst:RegelingMutatie binnen een tekst:WijzigBijlage.

Soort tekstelement

Beperkingen

Enkele voorbeelden van BesluitCompact zijn meegeleverd met STOP:

Informatiemodel Besluit compact (entiteit)
Verwijzingen tekst:BesluitKlassiek, tekst:OfficielePublicatie, tekst:Rectificatie, tekst:WijzigBijlage
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:AanhefElement tekst:LichaamElement tekst:SluitingElement tekst:WijzigBijlageElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:Motivering
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Lichaam, Element tekst:Motivering, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Toelichting, Element tekst:WijzigBijlage
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
Beperkingen
STOP0122

Het element Redactioneel MAG NIET gebruikt worden in het besluitdeel van een Besluit (dus niet binnen BesluitCompact/Lichaam, eventueel wel binnen de Regeling of een Regelingmutatie).