Element tekst:Begrippenlijst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstelement <tekst:Begrippenlijst> bevat een lijst van begrippen (termen met hun definities).

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<Begrippenlijst eId="chp_1__art_1-1__list_o_1"
        wId="ws0652_1-0__chp_1__art_1-1__list_o_1">
 <Begrip eId="chp_1__art_1-1__list_o_1__item_1"
      wId="ws0652_v1__chp_1__art_1-1__list_o_1__item_1">
  <LiNummer>1.</LiNummer>
  <Term>Brug</Term>
  <Definitie>
   <Al>Een vaste of beweegbare verbinding tussen twee percelen die gescheiden zijn
    door oppervlaktewater. </Al>
  </Definitie>
 </Begrip>
 <Begrip eId="chp_1__art_1-1__list_o_1__item_2"
      wId="ws0652_v1__chp_1__art_1-1__list_o_1__item_2">
  <LiNummer>2.</LiNummer>
  <Term>Kunstwerk</Term>
  <Definitie>
   <Al>Een werk dat een functie heeft in het functioneren van het waterstaatkundig
    systeem. </Al>
  </Definitie>
 </Begrip>
 <Begrip eId="chp_1__art_1-1__list_o_1__item_3"
      wId="ws0652_v1__chp_1__art_1-1__list_o_1__item_3">
  <LiNummer>3.</LiNummer>
  <Term>Steiger</Term>
  <Definitie>
   <Al>Een constructie in het water, bestaande uit palen en een beloopbaar gedeelte.</Al>
  </Definitie>
 </Begrip>
</Begrippenlijst>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:Begrip
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Begrip
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn