Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:ArtikelgewijzeToelichting bevat de toelichting op specifieke onderdelen (meestal de artikelen) van een regeling of een besluit.

Informatie

Een <tekst:ArtikelgewijzeToelichting> is onderdeel van de <tekst:Toelichting>. Zie aldaar over de plaatsing van de toelichting in besluit en regeling op de consolidatie daarvan.

Het element <tekst:ArtikelgewijzeToelichting> kan in STOP 2.0.0-rc ook een direct onderdeel van een van de vier typen regeling of een besluit zijn. Deze mogelijkheid zal in een toekomstige versie komen te vervallen en is derhalve afgeraden.

Soort tekstelement

Voorbeelden

Zie de documentatie van tekst:Toelichting.

Informatiemodel
Verwijzingen data:Toelichtingsrelatie, data:Toelichtingsrelaties, data:toelichtingOp, tekst:AlgemeneToelichting
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Kop
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0082

Een ArtikelsgewijzeToelichting geplaatst buiten een element Toelichting wordt ontraden omdat deze mogelijkheid in een toekomstige versie van Toelichting komt te vervallen.

Een ArtikelgewijzeToelichting kan in een toekomstige versie uitsluitend in een Toelichting worden geplaatst.

STOP0089

Een wId van een element met een vaste identificatie bestaat uitsluitend uit de vaste identificatie zelf, tenzij het tekst:Sluiting is of deze in een mutatie wordt verwijderd. Dan is, om de wId uniek te maken, een '_instX' toevoeging toegestaan, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

STOP0090

Een eId van een element met een vaste identificatie mag alleen als het `Sluiting` is, of wanneer deze met een mutatie wordt verwijderd, worden voorzien van een '_instX' om de eId uniek te maken, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.