Element tekst:Al

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Al> bevat een alinea van de lopende tekst met eventuele opmaak, verwijzingen, noten en inline figuur.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

  • Om ongewenste witruimtes te voorkomen, mag een <Al> niet leeg zijn en moet derhalve tenminste één karakter of kindelement bevatten. Een regeleinde binnen een <Al> wordt gecodeerd met tekst:br.

Voorbeeld

<Al>Een aanvullende techniek die voor de reductie van PM<sub>10</sub>
een oliefilm aanbrengt met een leidingensysteem met sproeikoppen wordt <strong>niet</strong>
gecombineerd met een andere aanvullende techniek die PM<sub>10</sub> reduceert.</Al>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:ExtRefElement tekst:IntRefElement tekst:IntIoRefElement tekst:ExtIoRefElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:ExtIoRef, Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0005

Een alinea MOET content bevatten