Element tekst:Aanhef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De tekst:Aanhef bevat het blok tekst aan het begin van een regeling of besluit.

Informatie

Voor de opbouw van een regeling zie: Aanwijzingen voor de regelgeving § 3.5.

Soort tekstelement

Voorbeeld

Een typische <Aanhef> van een <BesluitCompact>


<Aanhef eId="formula_1" wId="formula_1">
 <Al>De raad van de gemeente Pyrodam</Al>
 <Al>gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 januari 2020, nr. 2020-01;</Al>
 <Al>
  Gelet op <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0005416&amp;titeldeel=III&amp;hoofdstuk=IX&amp;artikel=149"
           soort="JCI">Gemeentewet, art. 149</ExtRef>.
 </Al>
 <Al>besluit:</Al>
</Aanhef>
  

De verkorte <Aanhef> van de Invoeringsregeling Omgevingswet


<Aanhef eId="formula_1" wId="formula_1">
 <Al>De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken
  en Klimaat, de Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de
  Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de
  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid;</Al>
 <Considerans>
  <Al>Gelet op de richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht, de richtlijn luchtkwaliteit, de
   richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn winningsafval en
   het werelderfgoedverdrag;</Al>
  <Al>Gelet op het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Besluit detectie radioactief besmet schroot,
   het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, het Besluit
   investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas, het Besluit kerninstallaties,
   splijtstoffen en ertsen, het Besluit [...] de Mijnbouwwet, de artikelen 2.15, derde en vierde
   lid, 2.20, tweede en derde lid, 2.21, eerste lid, 2.21a, eerste lid, 2.24, tweede lid, 4.1,
   tweede lid, 4.3, derde lid, 5.34, tweede lid, 13.1, tweede lid, 16.55, tweede lid, 16.88,
   derde en vierde lid, 18.21, eerste lid, 19.10, eerste lid, 19.11, 20.2, tweede lid, 20.3,
   eerste lid, 20.6, vierde lid, 20.14, zesde lid, 20.21, tweede en vierde lid, 20.25, tweede
   lid, 20.26, vierde lid, 20.28, derde lid, 20.29 en 20.30, aanhef en onder b, van de
   Omgevingswet, [...] en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;</Al>
 </Considerans>
 <Afkondiging>
  <Al>Besluiten:</Al>
 </Afkondiging>
</Aanhef>
  
Informatiemodel Aanhef (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:AlElement tekst:LijstElement tekst:ConsideransElement tekst:Afkondiging
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afkondiging, Element tekst:Al, Element tekst:Considerans, Element tekst:Lijst
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0089

Een wId van een element met een vaste identificatie bestaat uitsluitend uit de vaste identificatie zelf, tenzij het tekst:Sluiting is of deze in een mutatie wordt verwijderd. Dan is, om de wId uniek te maken, een '_instX' toevoeging toegestaan, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

STOP0090

Een eId van een element met een vaste identificatie mag alleen als het `Sluiting` is, of wanneer deze met een mutatie wordt verwijderd, worden voorzien van een '_instX' om de eId uniek te maken, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

STOP0106

Binnen Aanhef MAG GEEN Figuur, Formule of table voorkomen.