Complex Type tekst:dtWat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatie

De inline-elementen die gebruikt kunnen worden in de Wat aanduiding van tekst:WijzigArtikel, tekst:WijzigLid en tekst:WijzigInstructies.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:IntRef
Eigenschappen
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntRef, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'