Attribuutgroep: tekst:agInlineTekstAfbeelding

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agInlineTekstAfbeelding bevat attributen ter ondersteuning van het element <tekst:InlineTekstAfbeelding>. Het beschrijft eigenschappen van de InlineTekstAfbeelding en instructies voor de verbeelding ervan.

Informatie

Deze attributen worden ook gebruikt door attribuutgroep tekst:agIllustratie en zijn daarmee ook van toepassing op tekst:Illustratie.

Definities zoals gebruikt in de tekst hieronder

afbeeldingsbestand
het fysieke bestand waarin de afbeelding is geserialiseerd
tekst:Illustratie
de codering in STOP-XML van de aanroep van een het afbeeldingsbestand, met bijbehorende attributen. Hiervoor kan ook tekst:InlineTekstAfbeelding worden gelezen.
afbeelding
de weergave van het afbeeldingsbestand in de output in een van de publicatieformaten (PDF, HTML, ...)
Attributen
 • @alt - optioneel in XSD, maar sterk aangeraden - Type: xs:string - Alternatieve tekstuele representatie te gebruiken wanneer een toepassing een illustratie niet kan tonen. Vergelijkbaar met HTML @alt. De "Digitale toegankelijkheidseisen" voor niet-tekstuele content, die gebaseerd zijn op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, schrijven voor dat een afbeelding zoveel als mogelijk van een "adequate beschrijving" moet worden voorzien.
 • @breedte - verplicht - Type: xs:positiveInteger - Het aantal pixels in horizontale richting aanwezig in het afbeeldingsbestand.
 • @hoogte - verplicht - Type: xs:positiveInteger - Het aantal pixels in verticale richting aanwezig in het afbeeldingsbestand.
 • @dpi - verplicht - Type: xs:positiveInteger - "Dots per inch"; De eenheid te gebruiken om de omvang van een de afbeelding te bepalen - Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de DPI-waarde waarvoor het plaatje gemaakt is of (indien van toepassing) de DPI waarde van het medium waarop de illustratie afgebeeld wordt. Deze eenheid wordt ook wel ppi (pixels per inch) genoemd. Zie hieronder bij "Berekenen van de grootte van een afbeelding" hoe @breedte, @hoogte en @dpi moeten worden toegepast in het specificeren van de afbeeldingsgrootte.
 • @formaat - verplicht - Het MIME-type van het afbeeldingsbestand. Dit is niet gelijk aan of hoeft niet te corresponderen met de gebruikte extensie van de bestandsnaam, al is dat wel staande praktijk. Zie voor de waardelijst en de uitleg daarvan hieronder bij "Formaat".
 • @naam - verplicht - Type: xs:string - De exacte bestandsnaam inclusief extensie van het aangeleverde afbeeldingsbestand.
 • @kleur - optioneel - Boolean (0 of 1) die aangeeft of de afbeelding in zwart/wit is of kleur heeft. Dit attribuut wordt niet gebruikt in de verwerking van STOP-afbeeldingen; het gebruik wordt derhalve afgeraden.. De waardes betekenen:
  • waarde '0': de afbeelding is zwart/wit.
  • waarde '1': de afbeelding heeft kleur.
 • @schaal - optioneel - Type: xs:string - het gewenste percentage van de schaling van de originele afbeelding. Dit attribuut wordt niet gebruikt in de verwerking van STOP-afbeeldingen; het gebruik wordt derhalve afgeraden..

Voor een toelichting op het gebruik van de attributen @dpi, @dpi en @dpi en van de eisen die aan de afbeelding gesteld worden, zie de documentatie

Voorbeeld


   <InlineTekstAfbeelding
   naam="smiley.jpg"
   breedte="600"
   hoogte="500"
   formaat="image/jpeg"
   alt="lachend gezichtje"
   dpi="300"/>
  
Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
alt optional
breedte xs:positiveInteger required
dpi xs:positiveInteger required
formaat Simple Type tekst:wlFormaatIllustratie required
hoogte xs:positiveInteger required
kleur Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
naam required
schaal optional