Attribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agComponentNieuweRegeling bevat een groepering van attributen voor de elementen die als AKN-component aangemerkt kunnen worden. Het classificeren van elementen als component is van belang voor nieuwe regelingen.

Informatie

Attributen

 • @componentnaam - optioneel - Type:tekst:dtComponentnaam - De naam van de component.
 • @wordt - optioneel - Type:tekst:dtSTOPidentificatie - - De AKN identificatie voor de nieuwe versie die ontstaat na wijziging.

De verplichte aanwezigheid van deze attributen bij nieuwe regelingen binnen een Besluit wordt gevalideerd met een Schematron toepassing (zie STOP0024 en STOP0025).

Beperkingen aan de waarde van @componentnaam

 1. Gebruik uitsluitend: kleine letters, hoofdletters, cijfers (0-9) en underscore '_' als scheidingsteken.
 2. Gebruik betekenisvolle namen voorzien van eventueel een (volg)nummer voorafgegaan door een underscore
 3. Geef namen die verschillen in meer dan alleen gebruik van kleine en hoofdletters
 4. Componentnamen die worden opgegeven moeten uniek zijn binnen het geleverde besluit en altijd dezelfde schrijfwijze hebben, zonder variatie in gebruik van hoofdletters
  1. Dus niet voor twee componenten in hetzelfde besluit: "deNaam" en "denaam" - deze twee varianten worden niet als "uniek" aangemerkt.
  2. Unieke namen binnen een besluit zijn bij voorbeeld: "deNaam_1" en "deNaam_2".
 5. De componentnaam moet kort maar wel onderscheidend zijn. Echter: er wordt geen limiet opgelegd aan de lengte van de naam. In de STOP Standaard wordt het gebruik van namen als volgt verwoord: "Kenmerken om de expression (optioneel) of het werk (verplicht) te onderscheiden, bijvoorbeeld een dossiernummer of een afkorting gebaseerd op de naam moeten compact zijn; het is niet de bedoeling om hiervoor een lange titel te gebruiken."
 6. Niet toegestane karakters De restrictie op het gebruik van tekens in de componentnaam impliceert dat ook de volgende karakters hiervoor niet kunnen worden gebruikt:
  1. Spaties
  2. Geaccentueerde tekens (bijvoorbeeld á, ö of é).

Beperkingen aan de waarde van @wordt

 1. Waarde moet een geldige AKN-IRI voor een Regeling zijn volgens de AKN naamgevingsconventie (begint dus met /akn/nl/act/).
 2. STOP0074: Waarde moet uniek zijn binnen het geleverde besluit.
Informatiemodel
Verwijzingen attribuutgroep tekst:agAKN
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
wordt Simple Type tekst:dtSTOPidentificatie optional
Beperkingen
STOP2077

Elke Expression-identificatie MOET herleidbaar zijn naar een unieke officiële publicatie.

Toelichting:

Om de juridische bronpublicatie van een regeling- of informatieobjectversie te achterhalen wordt de expression-identificatie gebruikt. Daarom mag dezelfde expression-identificatie niet in meer dan één officiële publicatie voorkomen. Ook niet als de inhoud identiek is. Een regeling- of informatieobjectversie uit een ontwerpbesluit dat ongewijzigd definitief wordt vastgesteld moet dus een nieuwe expression-identificatie krijgen.