Attribuutgroep: tekst:agComponentMutatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agComponent bevat een groepering van attributen voor de elementen die als AKN-component aangemerkt kunnen worden. Het classificeren van elementen als component is van belang voor mutaties. Ook moeten namen van aangeroepen bestanden zoals illustraties uniek zijn binnen een component, zodat de aangeroepen naam kan worden gekoppeld aan het juiste bestand. Exacte regels hiervoor zijn geen onderdeel van STOP maar wel van belang voor implementaties van STOP.

Informatie

Attributen

 • @componentnaam - verplicht - Type:tekst:dtComponentnaam - De naam van de component.
 • @was - verplicht - Type:tekst:dtSTOPidentificatie - De AKN identificatie van de versie die wordt gewijzigd.
 • @wordt - verplicht - Type:tekst:dtSTOPidentificatie - - De AKN identificatie voor de nieuwe versie die ontstaat na wijziging.

Beperkingen aan de waarde van @componentnaam

 1. Gebruik uitsluitend: kleine letters, hoofdletters, cijfers (0-9) en underscore '_' als scheidingsteken.
 2. Gebruik betekenisvolle namen voorzien van eventueel een (volg)nummer voorafgegaan door een underscore
 3. Geef namen die verschillen in meer dan alleen gebruik van kleine en hoofdletters
 4. Componentnamen die worden opgegeven moeten uniek zijn binnen het geleverde besluit en altijd dezelfde schrijfwijze hebben, zonder variatie in gebruik van hoofdletters
  1. Dus niet voor twee componenten in hetzelfde besluit: "deNaam" en "denaam" - deze twee varianten worden niet als "uniek" aangemerkt.
  2. Unieke namen binnen een besluit zijn bij voorbeeld: "deNaam_1" en "deNaam_2".
 5. De componentnaam moet kort maar wel onderscheidend zijn. Echter: er wordt geen limiet opgelegd aan de lengte van de naam. In de STOP Standaard wordt het gebruik van namen als volgt verwoord: "Kenmerken om de expression (optioneel) of het werk (verplicht) te onderscheiden, bijvoorbeeld een dossiernummer of een afkorting gebaseerd op de naam moeten compact zijn; het is niet de bedoeling om hiervoor een lange titel te gebruiken."
 6. Niet toegestane karakters De restrictie op het gebruik van tekens in de componentnaam impliceert dat ook de volgende karakters hiervoor niet kunnen worden gebruikt:
  1. Spaties
  2. Geaccentueerde tekens (bijvoorbeeld á, ö of é).

Beperkingen aan de waarde van @wordt

 1. Waarde moet een geldige AKN-IRI voor een Regeling zijn volgens de AKN naamgevingsconventie (begint dus met /akn/nl/act/).
 2. STOP0074: Waarde moet uniek zijn binnen het geleverde besluit.
Informatiemodel
Verwijzingen attribuutgroep tekst:agAKN
Diagram

Gebruikt door
Attributen
Beperkingen
STOP2077

Elke Expression-identificatie MOET herleidbaar zijn naar een unieke officiële publicatie.

Toelichting:

Om de juridische bronpublicatie van een regeling- of informatieobjectversie te achterhalen wordt de expression-identificatie gebruikt. Daarom mag dezelfde expression-identificatie niet in meer dan één officiële publicatie voorkomen. Ook niet als de inhoud identiek is. Een regeling- of informatieobjectversie uit een ontwerpbesluit dat ongewijzigd definitief wordt vastgesteld moet dus een nieuwe expression-identificatie krijgen.