Attribuutgroep: tekst:agAlgemeen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De attribuutgroep agAlgemeen bevat het attribuut @namespace:[naam]. Dit attribuut biedt de mogelijkheid om een custom attribuut in een andere namespace dan één van de imop-namespaces toe te voegen voor andere toepassingen buiten imop, bijvoorbeeld voor TPOD-gebruik.

Informatie

De namespace van het attribuut moet uiteraard volgens de geldende namespace regels in de XML-instance worden gedefinieerd, of op het root-element of op het element zelf.

Attributen
  • @namespace:[naam] - optioneel - Type: xs:string - Attribuut in een namespace anders dan een STOP vastgestelde namespace

Voorbeeld


<Al xmlns:tpod="https://namespace/voor/TPOD/" tpod:class="voor-TPOD-relevante-klasse">Tekst</Al>
Informatiemodel
Diagram

Gebruikt door
Elements Element tekst:Aanhef, Element tekst:Afdeling, Element tekst:Afkondiging, Element tekst:Al, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Begrip, Element tekst:Begrippenlijst, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Bijschrift, Element tekst:Bladaanduiding, Element tekst:Boek, Element tekst:Bron, Element tekst:Citaat, Element tekst:Conditie, Element tekst:Considerans, Element tekst:Dagtekening, Element tekst:Deel, Element tekst:Definitie, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:ExtIoRef, Element tekst:ExtRef, Element tekst:Figuur, Element tekst:Figuur / tekst:Titel, Element tekst:Formule, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Groep, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Illustratie, Element tekst:Inhoud, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Kadertekst, Element tekst:Kennisgeving / tekst:Lichaam, Element tekst:Kop, Element tekst:Label, Element tekst:Li, Element tekst:Lichaam, Element tekst:Lid, Element tekst:LidNummer, Element tekst:Lijst, Element tekst:Lijstaanhef, Element tekst:Lijstsluiting, Element tekst:Mededeling / tekst:Lichaam, Element tekst:Motivering, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:Nummer, Element tekst:Ondertekening, Element tekst:Opschrift, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Rectificatie / tekst:Lichaam, Element tekst:Rectificatietekst, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:RegelingKlassiek / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:RegelingTijdelijkdeel / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingVrijetekst / tekst:Lichaam, Element tekst:Slotformulering, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Subtitel, Element tekst:Term, Element tekst:Titel, Element tekst:Titelregel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Tussenkop, Element tekst:Vervallen, Element tekst:Vervang / tekst:Lichaam, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigArtikel, Element tekst:WijzigBijlage, Element tekst:WijzigLid, Element tekst:entry, Element tekst:row, Element tekst:table, Element tekst:tbody, Element tekst:tgroup, Element tekst:thead, Element tekst:title
Complex Type Complex Type tekst:dtWat
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'