Wijzigingsoverzicht

Wijzigingshistorie

Een aanpassing in het informatiemodel en de bedrijfsregels leidt tot een nieuwe versie van de standaard en bijbehorende documentatie. De documentatie kan worden bijgewerkt zonder dat het versienummer van de standaard wijzigt.

Op deze pagina staan de wijzigingen beschreven voor STOP 2.0.0-rc. Wijzigingen in eerdere versies van de standaard staan beschreven in het eerder gepubliceerde wijzigingsoverzicht van versie 1.3.0. Wijzigingen in het implementatiemodel (IMOP) zijn apart beschreven.

De meeste wijzigingen betreffen uitbreidingen of het laten vervallen van niet-gebruikte onderdelen. Software die STOP modules maakt of gebruikt zou ongewijzigd moeten kunnen werken met de nieuwe standaard. Voor een aantal onderwerpen is dat niet het geval omdat STOP 2.0 anders werkt of op andere informatie is gebaseerd. Er is een apart overzicht van majeure standaardwijzigingen.

Standaard

Uitleverdatum 17-02-2023

Wijzigingen in 2.0.0-rc t.o.v. 1.3.0:

Bedrijfsregels

Uitleverdatum 17-02-2023

Wijzigingen in 2.0.0-rc t.o.v. 1.3.0:

Documentatie

Uitleverdatum 17-02-2023

Wijzigingen in 2.0.0-rc t.o.v. 1.3.0: