Indeling van de documentatie

De documentatie van de standaard is ingedeeld in blokken die elk een andere doelgroep hebben:

  • Uitgangspunten beschrijft de juridische en functionele uitgangspunten waarop het ontwerp van STOP gebaseerd is. Dit is relevant voor iedereen die met de standaard aan de slag wil.

  • Besluiten en regelingen beschrijft waar vooral de bevoegd gezagen en adviesbureaus de standaard voor gebruiken. Dit blok volgt het creatieproces, van het starten van een project om een regeling te wijzigen, via het opstellen van een besluit, tot rectificatie, beroep en consolidatie.

  • Officiële publicaties beschrijft de publicaties. Voor bevoegd gezag gaat het om de kennisgeving en mededeling en de aspecten die bij elke publicatie (ook van het besluit) van belang zijn. Voor de LVBB om de modellering van de publicatie relevant.

  • Geconsolideerde regelgeving is gericht op de landelijke voorzieningen en beschrijft de informatie die afgeleid kan worden uit de officiële publicaties en revisies die door de LVBB ontvangen worden.

  • Informatiemodel geeft een overzicht van de modellering van de informatie waarvoor in IMOP een XML-implementatie is gemaakt; Bedrijfsregels geeft een overzicht van alle bedrijfsregels die voor de informatie van toepassing zijn.

Een aantal thema's zijn niet op één plaats beschreven. Verspreid over de documentatie zijn aspecten beschreven. Voor de implementatie in software is het praktisch om alle documentatie over het thema bij elkaar te hebben. Die behoefte wordt ingevuld door indexpagina's:

  • Tekstmodellen: alle onderdelen van de standaard waar tekst gebruikt wordt.

  • Geometrische informatie: alle onderdelen van de standaard waar geometrie gebruikt wordt.

  • Versiebeheer: de aspecten van versiebeheer zoals dat in STOP uitgewisseld wordt: momentopnamen, consolidatie-informatie, omgaan met doelen.

  • Rijksmodellen: de standaard kent modellen voor het Rijk die op cruciale punten afwijken van de reguliere tekst- en consolidatiemodellen.