Element rsc:url

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/
Definitie

De URL waaronder de resource bekend is.

Via deze URL is de informatie over de resource op te halen conform Linked Data-protocollen. Via deze URL kan aanvullende informatie ontsloten worden die niet door de STOP standaard beschreven wordt.

Informatie

Voorbeeld

<url>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/concept/c_7cca4bd5</url>
Informatiemodel URL (eigenschap van Resource vindplaats)
Diagram

Type xs:anyURI
Eigenschappen
content: simple
Gebruikt door