Element rsc:heeftVindplaats

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/
Definitie

Verwijzing naar een andere resource (begrip, definitie of waarde) uit gestandaardiseerde waardelijsten met exact hetzelfde betekenis als deze resource.

Informatie

Beperking

Het element <rsc:heeftVindplaats> is de verwijzing naar één rsc:Vindplaats. Een serie van meer dan één "vindplaatsen" wordt gecodeerd middels meerdere <rsc:heeftVindplaats>-elementen.

Voorbeeld

<heeftVindplaats>
        <Vindplaats>...</Vindplaats>
      </heeftVindplaats>
Informatiemodel Vindplaats (eigenschap van Resource specificatie)
Verwijzingen data:grondslag
Diagram
Element rsc:Vindplaats
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element rsc:Vindplaats