Element rsc:Waardelijst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/
Definitie

Een lijst van toegestane waarden voor een bepaalde eigenschap van een instrument, instrumentversie of resource, die gebruikt kunnen worden bij het annoteren.

Sommige generieke waardelijsten zijn onderdeel van STOP zelf.

Alle waardelijsten en hun waarden hebben een vindplaats-onafhankelijke STOP identificatie.

Informatie

Beperkingen

<Waardelijst> is het root-element van STOP-Waardelijsten

Zie waardelijsten voor een toelichting op het gebruik van waardelijsten en hun waarden in STOP.

Voorbeeld

 <Waardelijst
    schemaversie="2.0.0-rc"
    xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/"
    xmlns:rsc="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/">
     <WaardelijstInfo>...</WaardelijstInfo>
     <Waarde>...</Waarde>
     <Waarde>...</Waarde>
     ...
   </Waardelijst>
Informatiemodel Waardelijst (entiteit)
Verwijzingen data:eindverantwoordelijke, data:maker
Diagram
Attribuutgroep: rsc:agSchemaVersieElement rsc:WaardelijstInfoElement rsc:Waarde
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element rsc:Waarde, Element rsc:WaardelijstInfo
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type rsc:dtSchemaVersie optional
Beperkingen
STOP2060

STOP elementen van het type *:dtWaardeRef moeten waarden uit de correcte waardelijst gebruiken.