Element rsc:Vindplaats

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/resources/
Definitie

De beschrijving van een resource zoals die uitgeleverd moet worden door een systeem dat resources ontsluit conform de STOP standaard.

Informatie

Voorbeeld


    <Vindplaats>
      <url>https://identifier.overheid.nl/tooi/def/concept/c_7cca4bd5</url>
      <eindverantwoordelijke>/tooi/id/ministerie/mnre1058</eindverantwoordelijke>
    </Vindplaats>
Informatiemodel Resource vindplaats (entiteit)
Diagram
Element rsc:urlElement rsc:eindverantwoordelijke
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element rsc:eindverantwoordelijke, Element rsc:url