Soort tekstelement: Tabeltechnisch

Naast de bloktekstelementen table en entry zijn er nog een aantal 'Tabeltechnische' tekstelementen waarmee tabelstructuren gecodeerd worden. Deze bevatten zelf geen tekst. Zie hier voor een toelichting op de toepassing van deze elementen.