Structurering van tekst

STOP kent verschillende categorieën tekstelementen, waarmee een juridische tekst in XML gecodeerd kan worden. Per categorie wordt een toelichting gegeven op een aparte pagina.

Instrument-elementen

De 'Instrument'-elementen zijn de rootelementen waarmee een juridisch instrument in STOP gecodeerd wordt.

Structuur-elementen

De 'Structuur'-tekstelementen geven structuur aan de tekst van het instrument.

Koppen

De 'Koppen' categorie bevat elementen voor de naamgeving van de structuur.

Inhoud-elementen

De 'Inhoud'-tekstelementen zijn de elementen 'onderaan' de structurele hiërarchie die gevormd wordt door de structuurelementen.

Bloktekst-elementen

De inhoud is opgebouwd uit 'Bloktekst'-elementen met 'broodtekst'. Elk bloktekst element voorziet de broodtekst van specifieke formattering. Daarnaast worden tabellen en afbeeldingen specifiek toegelicht.

Inline-elementen

Waar de bloktekst elementen een compleet tekstblok van formattering voorzien, kan met een 'Inline'-element een specifiek gedeelte van een tekst geformatteerd worden of van een verwijzing worden voorzien.

Aantekening-elementen

Specifieke situaties in de geconsolideerde regeling worden aangeduid met aantekeningelementen.

Renvooi-elementen

Door middel van renvooi-elementen kunnen wijzigingen gecodeerd worden.

Publicatieblad-elementen

De 'Publicatieblad'-tekstelementen zijn elementen die uitsluitend gebruikt worden in officiële (juridische) publicatiebladen.

Tabeltechnische-elementen

Enkele elementen die geen tekst bevatten, maar gebruikt worden om tabelstructuren te coderen.