Soort tekstelement: Koppen

De 'Koppen'-tekstelementen hebben een afwijkende opmaak waarmee de structurering van een tekst zichtbaar wordt. Kopelementen worden gebruikt door structuurelementen en bloktekstelementen. Binnen structuurelementen is de opmaak afhankelijk van het 'moeder'-element: een label, nummer, opschrift of subtitel van een hoofdstuk zal groter en vetter weergegeven worden dan die van een subparagraaf binnen het hoofdstuk. De kop van een 'moeder'-Divisie zal groter/vetter zijn dan de kop van een 'kind'-Divisie.

De koppen van de bloktekst-elementen table(title) en figuur(Titel) kennen een eigen opmaak.

Een Tussenkop en de Kop van een Artikel of Divisietekst is geen onderdeel van de hiërarchische structuur van de tekst, en sluit qua opmaak (zoals grootte van het lettertype) aan bij de opmaak van de broodtekst.

Binnen een kop-element zijn alleen de nadruk-elementen b en i toegestaan om formules/grootheden in een kop op te kunnen nemen.

Het gebruik van het element IntRef binnen een kop wordt afgeraden. Het heeft de voorkeur om een IntRef in de eerste zin onder de kop te plaatsen.