Soort tekstelement: Inline

Dit zijn elementen die gebruikt kunnen worden binnen de broodtekst. Niet alle inline-elementen kunnen in elke tekst gebruikt worden. Afhankelijk van de context van een tekst zijn er beperkingen. Op basis hiervan onderscheiden we vier soorten tekst:

 1. Platte tekst: tekst waar geen inline-elementen zijn toegestaan. Bijvoorbeeld binnen sup en sub.

 2. Koptekst: tekst waarin gebruik van i, sub, sup en Noot mogelijk is. Gebruikt in Koppen-elementen.

 3. Broodtekst zonder verwijzingen: idem aan koptekst zonder Noot, maar met b, strong, br, Nootref, InlinetekstAfbeelding. Wordt gebruikt voor tekst binnen een verwijzing.

 4. Broodtekst: idem aan broodtekst-zonder-verwijzingen plus abbr, u, ExtRef, IntRef, ExtIoRef, IntIoRef, Noot, Contact.

De inline-elementen zijn op te splitsen in:

 • Tekstweergave

 • Noten

 • Bijzondere symbolen

 • Links en hints

Volg de link naar de schemadocumentatie van elk element voor nadere toelichting op het gebruik van betreffend element. De weergaven op deze pagina betreffen voorbeelden. Afgezien van de beperkingen die volgen uit de juridisch vereiste tekstweergave is een viewer vrij in het kiezen van een toepasselijke weergave. Hoe een viewer de tekst binnen een inline exact weer moet geven wordt niet gespecificeerd door STOP, voor de beeldvorming worden op deze pagina uitsluitend voorbeeld weergaven getoond.

Tekstweergave

Inline-elementen die de weergave van de tekst beïnvloeden:

Letterhoogte elementen

elementvoorbeeldvoorbeeld weergave
subtek<sub>st</sub>tekst
suptek<sup>stk</sup>tekst

Letterhoogte elementen bevatten zelf platte tekst, waardoor ze niet genest kunnen worden.

Nadruk

elementvoorbeeldvoorbeeld weergave
b<b>broodtekst</b>broodtekst
i<i>broodtekst</i>broodtekst
u<u>broodtekst</u>broodtekst
strong *)<strong>broodtekst/<strong>broodtekst

*) <strong> is een semantisch nadrukselement, de weergave ervan ligt niet vast; in de praktijk wordt <strong> meestal vet weergegeven. Nadrukelementen zijn verrijkingen die geen deel uitmaken van de juridische tekst.

Beperkingen:

 • Nadruk kan niet recursief gebruikt worden, <x> binnen een <x> heeft geen effect. Ook recursief gebruik van <strong> wordt binnen STOP ontraden. Combinaties zijn wel mogelijk: tekst

 • De tekst binnen een nadruk element is broodtekst en gebruik van andere inline elementen binnen een nadruk element is dus mogelijk.

Afbreekelement

elementvoorbeeldvoorbeeld weergave

br

tek<br/>st

tek

st

Met <br> wordt een regelovergang afgedwongen. Het achter elkaar plaatsen van meer dan 1 br-element om extra witruimte tussen tekstblokken te creëren is niet toegestaan.

Noten

Een noot is een opmerking die bij de tekst geplaatst wordt.

elementvoorbeeldweergave

Noot

met

NootNummer

Dit is een tekst met een noot <Noot type="voet" id="N1"><NootNummer>1</NootNummer><Al>Een informatieve toevoeging voor leken en professionals</Al></Noot>.

Dit is een tekst met een noot1.

Een informatieve toevoeging voor leken en professionals.

Nootref

Een nootref<NootRef refid="N1"/> is een extra verwijzing naar een bestaande noot.

Een nootref1 is een extra verwijzing naar een bestaande noot.

Beperkingen:

 • De tekst van de noot mag zelf geen noten bevatten (geen recursief gebruik).

 • Een nootref mag alleen gebruikt worden binnen een tabel waar ook de noot met hetzelfde refid voorkomt.

 • In STOP worden alleen noten van het type "voet" en "tabel" (weergave direct onder de tabel) gebruikt.

Bijzondere symbolen

De standaard biedt geen mogelijkheid om een lettertype (font) te selecteren voor een tekst. Ook stelt de standaard geen eisen aan de minimum tekenset die een lettertype moet ondersteunen: STOP laat het gebruik van alle tekens toe waarvoor een UTF-code bestaat. Als een symbool (of een combinatie van symbolen, denk aan een complexe formule in de lopende tekst) niet beschikbaar is als letterteken, dan kan het als InlineTekstAfbeelding gegeven worden. Omdat de InlineTekstAfbeelding een vaste hoogte heeft en het aantal dpi van de officiële publicatie PDF sterk verschilt met het aantal dpi van een webpagina, zal een InlineTekstAfbeelding in verschillende media variëren. Bij 300 dpi wordt geadviseerd om een hoogte van 35 (of minder) toe te passen zodat in de PDF het symbool zonder verstoring van het tekstbeeld getoond wordt. Zie ook Afbeelding in de tekst voor nadere toelichting. Gebruik wordt ontmoedigd; gebruik indien mogelijk een UTF-8 karakter.

XML voorbeeld

<Al>
  De som van de geluidsniveaus als gevolg van wederzijds
  incoherente bronnen wordt aangeduid met het teken 
  <InlineTekstAfbeelding naam="stcrt-2020-64380-239.png"
              hoogte="35"
              breedte="35"
              formaat="image/png"
              dpi="300"/>
  in overeenstemming met de volgende definitie:</Al>

Voorbeeld PDF weergave:


figuren

Voorbeeld web weergave:Links en hints

elementvoorbeeld / weergave
ContactReacties uitsluitend per <tekst:Contact adres="info@gemeente.nl" soort="e-mail" >e-mail</tekst:Contact>.
Reacties uitsluitend per e-mail.
ExtIoRef<ExtIoRef soort="JOIN" eId="cmp_III__table_o_1__ref_o_5" ref="/join/id/regdata/mn002/2019/or_kustfundament/nld@2019-11-01" wId="mn002__1-0__cmp_III__table_o_1__ref_o_5" >/join/id/regdata/mn002/2019/or_kustfundament/nld@2019-11-01</ExtIoRef>
/join/id/regdata/mn002/2019/or_kustfundament/nld@2019-11-01
ExtRefconsumentenvuurwerk in de zin van het <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0013360" soort="JCI">Vuurwerkbesluit</ExtRef>
consumentenvuurwerk in de zin van het Vuurwerkbesluit
IntIoRef<IntIoRef ref="mn002__1-0__cmp_III__table_o_1__ref_o_5" eId="chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.4__art_2.7__ref_o_1" wId="mn002__1-0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.4__art_2.7__ref_o_1">kustfundament</IntIoRef>
kustfundament
IntRefin <IntRef ref="art_2" scope="Artikel">artikel 2</IntRef> genoemde publicatiebladen
in artikel 2 genoemde publicatiebladen

Links en hints zijn verrijkingen die geen deel uitmaken van de juridisch tekst; het is dus niet verplicht ze weer te geven en ze kunnen zonder renvooi worden aangebracht en gewijzigd. De juridisch authentieke versie van elk besluit is in pdf formaat en bevat nooit links (voorbeeld).

De elementen Contact, ExtIoRef en IntIoRef bevatten zelf alleen platte tekst. De elementen ExtRef en IntRef kunnen broodtekst zonder verwijzingen bevatten, waardoor het nesten van links voorkomen wordt.

Beperkingen:

 • In Links wordt het gebruik van br afgeraden.