Soort tekstelement: Inhoud

De tekst binnen structuurelementen wordt verdeeld in tekstblokken die door middel van inhoudelementen worden gecodeerd. In STOP zijn dit bijvoorbeeld Artikel, Lid of Divisietekst. In inhoudelementen is de inhoud van de regeling vastgelegd, of een toelichting daarop.

Omdat een tekst waarin veel inhoudelementen elkaar opvolgen lastig te lezen is, kan aan het begin van de tekst een Kop van een Artikel of Divisietekst en tussen inhoudselementen een Tussenkop geplaatst worden. Het (tussen)kopje is geen onderdeel van de hiërarchische structuur van de tekst, en sluit qua opmaak (zoals grootte van het lettertype) aan bij de opmaak van het tekstblok.

Inhoudelementen bevatten zelf alleen bloktekstelementen, niet de broodtekst zelf.

Uitzonderingen:

  • Artikel kan fungeren als structuurelement indien een artikel leden bevat. De Kop van het artikel blijft een (tussen)kop en maakt geen deel uit van de koppen-hiërarchie van de tekststructuur.

  • Een Artikel/Lid kan, net als een structuurelement, een aantekeningelement bevatten.