Soort tekstelement: Bloktekst

De Bloktekstelementen bevatten de broodtekst of 'lopende' tekst van het instrument. Een of meer bloktekstelementen vormen samen de inhoud van een structuurelement. De bloktekst bestaat uit aaneengesloten zinnen.

"broodtekst" of "lopende tekst" is de tekst met inlines, het lopend proza van de tekst, waarmee "de schrijver zijn brood verdient". In XML-terminologie wordt dit "mixed content" genoemd.

Met de bloktekstelementen wordt de broodtekst voorzien van specifieke formattering. Broodtekst is niet alleen de basis voor de tekstblokken, maar ook voor specifieke onderdelen daarin, zoals een bijschrift bij een figuur. Afhankelijk van de context zijn er beperkingen op het gebruik van inlineelementen: platte tekst: is tekst zonder inlines, koptekst: tekst met beperkte formattering daarbinnen, broodtekst zonder verwijzingen: tekst met formattering, broodtekst: tekst met alle mogelijke inlines.

De term "broodtekst" wordt dus zowel in algemene zin gebruikt om alle lopende tekst van een regeling aan te duiden ongeacht beperkingen op de toegestane inlines, als meer specifiek: om een specifiek deel van de lopende tekst aan te duiden waar alle mogelijke inlines zijn toegestaan.

Met de Bloktekstelementen biedt STOP verschillende mogelijkheden om een bepaalde tekstcategorie aan te duiden. Met het uitgangspunt van functioneel presenteren in het achterhoofd biedt STOP geen mogelijkheid om een lettertype voor de weergave van de tekst te specificeren. Afgezien van de beperkingen die volgen uit de juridisch vereiste tekstweergave is een viewer vrij in het kiezen van een toepasselijke weergave. Hoe een viewer elke categorie moet weergeven wordt niet gespecificeerd door STOP. Voor de beeldvorming worden op deze pagina enkel voorbeeldweergaven getoond.

Bloktekstelementen

Al

Het element Al (van alinea) bevat broodtekst met alle mogelijke inlines.

Begrippenlijst

XML voorbeeld Begrippenlijst

<Begrippenlijst eId="list_o_1" wId="mn002_1-0__list_o_1">
  <Begrip eId="list_o_1__item_1"
       wId="mn002_1-0__list_o_1__item_1">
    <LiNummer>1.</LiNummer>
    <Term>Begrip</Term>
    <Definitie>
      <Al>het verstaan of begrijpen van iets.</Al>
    </Definitie>
  </Begrip>
</Begrippenlijst>

Voorbeeld weergave:

1. Begrip: het verstaan of begrijpen van iets.

Een Begrip bevat de tekstelementen: LiNummer (optioneel) en Term. LiNummer bevat koptekstinhoud en Term broodtekst. De Definitie bevat zelf weer bloktekst, met een of meer Alinea's(met broodtekst) of Lijsten.

Lijst

Een Lijst kan expliciet genummerd of ongemarkeerd zijn. Bij een ongemarkeerde lijst mag het element LiNummer niet gebruikt worden.

XML voorbeeld expliciet genummerde lijst

<Lijst eId="list_o_1" wId="mn002_1-0__list_o_1">
  <Lijstaanhef>Expliciet genummerde lijst:</Lijstaanhef>
  <Li eId="list_o_1__item_A"
     wId="mn002_1-0__list_o_1__item_A">
    <LiNummer>A.</LiNummer>
    <Al>Eerste item op de lijst.</Al>
  </Li>
  <Lijstsluiting>Net zoals de aanhef een optionele tekst.</Lijstsluiting>
</Lijst>

Voorbeeld weergave:

Expliciet genummerde lijst:

A. Eerste item op de lijst.

Net zoals de aanhef een optionele tekst.

XML voorbeeld ongemarkeerde lijst

<Lijst eId="list_o_1" wId="mn002_1-0__list_o_1">
  <Lijstaanhef>Ongemarkeerde lijst:</Lijstaanhef>
  <Li eId="list_o_1__item_o_1"
     wId="mn002_1-0__list_o_1__item_o_1">    
    <Al>Item in een ongemarkeerde lijst.</Al>
  </Li>
</Lijst>

Voorbeeld weergave:

Ongemarkeerde lijst:

​ Item in een ongemarkeerde lijst.

Een Lijst bevat de tekstelementen: Lijstaanhef, Lijstsluiting en LiNummer. LiNummer bevat inhoud van de categorie koptekst en Lijstaanhef en Lijstsluiting broodtekst. Li bevat zelf weer bloktekst: een of meer keer een Alinea, Figuur, Formule, table of weer een Lijst.

Figuur

Met het element Figuur kan een illustratie opgenomen worden in de tekst.

XML voorbeeld

<Figuur eId="img_o_1" wId="mn002_1-0__img_o_1">
  <Titel>Figuren</Titel>
  <Illustratie naam="figuren.png"
         breedte="600"
         hoogte="300"
         dpi="300"
         formaat="image/png"
         uitlijning="start"/>
  <Bijschrift locatie="onder">Wiskundige figuren</Bijschrift>
  <Bron>math4all</Bron>
</Figuur>

Voorbeeld weergave:

Figuren

figuren
Wiskundige figuren Bron: math4all

Een Figuur bevat optioneel drie elementen: Titel, Bijschrift en Bron. De tekst in de Titel is van het type koptekst. Het Bijschrift en de Bron bevatten broodtekst waarin alle opmaak en verwijzingen mogelijk zijn. Zie ook de toelichting Afbeelding in de tekst.

Formule

STOP biedt geen ondersteuning voor het formatteren van wiskundige of wetenschappelijke formules zoals bijvoorbeeld MathML dat wel biedt. Als alternatief kan met het element Formule een wetenschappelijke formule als plaatje opgenomen worden in de tekst.

XML voorbeeld

<Formule eId="math_o_1" wId="mn002_1-0__math_o_1">
  <Illustratie naam="abc-formule.png"
         breedte="300"
         hoogte="100"
         dpi="150"
         formaat="image/png"
         uitlijning="start"/>
  <Bijschrift locatie="onder">De bekende wortelformule</Bijschrift>
  <Bron>wikipedia</Bron>
</Formule>

Voorbeeld weergave:

figuren
De bekende wortelformule Bron: wikipedia

Een Formule bevat optioneel twee tekst elementen: Bijschrift en Bron. Deze bevatten broodtekst zodat alle opmaak en verwijzingen mogelijk zijn. Zie ook de toelichting Afbeelding in de tekst.

Beperking:

 • Figuur en Formule mogen niet worden gebruikt binnen een Aanhef (Aanhef, Considerans, Afkondiging), Rectificatietekst, Definitie en Noot.

Tabellen

De manier waarom tabellen opgenomen zijn in het STOP tekstmodel is afgeleid van de CALS standaard. Uitgebreide uitleg van de (on)mogelijkheden van STOP tabellen is te vinden op een deze pagina.

Verticale witruimte

Om visueel duidelijk te maken dat twee of meer alinea's (of Lijsten/Figuren/Formules) bij elkaar horen, kunnen deze in een Groep geplaatst worden. De gebruikelijke witruimte tussen alinea's of andere tekstdelen wordt dan onderdrukt.

XML voorbeeld Groep

<Inhoud>
 <Al>Dit is een eerste alinea, voor de groep.</Al>
 <Groep>
  <Al>De eerste alinea in een alineagroep wordt voorafgegaan door een witregel.</Al>
  <Al>Een alinea die niet de eerste of de laatste alinea in een alineagroep is krijgt geen witruimte
   ervoor of erachter.</Al>
  <Al>Een alineagroep zorgt er derhalve voor dat de alinea's erbinnen visueel bij elkaar worden
   gehouden. </Al>
  <Al>De laatste alinea in een alineagroep wordt gevolgd door een witregel.</Al>
 </Groep>
 <Al>Dit is een alinea na de groep.</Al>
</Inhoud>

Voorbeeld weergave:Een Groep bevat dus zelf weer bloktekst met Alinea(met broodtekst), Figuur, Formule of Lijst.

Citaat

XML voorbeeld Citaat

<Citaat eId="cit_o_1"
    wId="gm9999_1-0__cit_o_1"
    auteur="M. van der Ham"
    bron="Promotieonderzoek Limes and Gouda"
    url="https://www.volksuniversiteitgouda.nl/onderzoeker/Ham/Limes">
  <Al>De archeologische waarde van dit gebied is...</Al>
</Citaat>

Voorbeeld weergave

"De archeologische waarde van dit gebied is..."

Een Citaat bevat zelf bloktekst: Alinea(met broodtekst), Figuur, Formule, Groep, Tussenkop of Lijst.

Kadertekst

XML voorbeeld Kadertekst

<Kadertekst eId="recital__o_1" wId="mn000_1-0__recital__o_1">
 <Kop>
  <Opschrift>Wat is een kadertekst</Opschrift>
 </Kop>
 <Al>Een korte tekst.</Al>
 <Tussenkop>Waarvoor?</Tussenkop>
 <Al>Voor interessante observaties die verband houden met de hoofdtekst.</Al>
 <Groep>
  <Al>Een kadertekst kan ook alineagroepen hebben</Al>
 </Groep>
</Kadertekst>

Voorbeeld weergave


img/kadertekst.png

Een Kadertekst bevat zelf bloktekst: Alinea(met broodtekst), Citaat, Figuur, Formule, Groep, Lijst, Tussenkop of table.