Regeling met vrije tekst

De regeling met vrije tekst heeft een lichaam dat niet is opgebouwd uit artikelen maar alleen d.m.v. een hiërarchische structuur geordend is. Dit soort teksten is gebruikelijk bij regelingen met beleidsregels of regelingen met zelfbindende voorschriften.


Tekstmodel met vrije tekst

Een tekst:RegelingVrijetekst bestaat uit:

tekst:RegelingOpschrift

De officiële titel van de regeling.

tekst:Lichaam

Het lichaam bevat de voorschriften of (beleids-)regels van de regeling in tekst:Divisietekst elementen. Deze kunnen in een hiërarchie van secties ondergebracht worden, waarbij voor een sectie een tekst:Divisie gebruikt wordt. In een sectie mogen andere secties voorkomen, Divisietekst elementen of beiden.

tekst:Bijlage

Een bijlage wordt gebruikt als de inhoud ervan niet goed is op te nemen in het lichaam. De redenen voor het opnemen van informatie in een bijlage zijn grofweg:

  • vormgeving: Bijvoorbeeld complexe tabellen behoeven vaak afwijkende formattering.

  • leesbaarheid: Bijvoorbeeld lange lijsten zouden de tekstdoorloop teveel verstoren.

  • vindplaats: Een bijlage kan bestaan uit een verwijzing naar een elders gepubliceerde informatie.

  • technisch: Een bijlage kan uit niet-tekstuele informatie bestaan, zoals een gebiedsbegrenzing, audiobestand of configuratie voor een rekenprogramma. In STOP wordt dit type bijlage niet als bijlage bij de tekst opgenomen maar wordt als een Informatieobject gemodelleerd.

    De inhoud van de bijlage is beschreven in tekst:Divisietekst elementen. Deze kunnen in een hiërarchie van secties ondergebracht worden, waarbij voor een sectie een tekst:Divisie gebruikt wordt. In een sectie mogen andere secties voorkomen, Divisietekst elementen of beide.