Niet-juridische tekstonderdelen

De STOP tekstmodellen zijn ontworpen voor gebruik in verschillende media, van PDF voor juridisch authentieke publicaties tot websites. Bij het ontwerp van de standaard is overwogen om de informatie die alleen voor de juridische publicatie nodig is te scheiden van de service-informatie die voor een meer interactieve, gebruikers centrische presentatie kan zorgen. De juridische informatie mag immers niet zomaar zonder nieuw besluit gewijzigd worden, de service-informatie wel. De standaarden die zoiets mogelijk maken (bijvoorbeeld W3C Web Annotations) zijn niet eenvoudig te implementeren. Daarom worden beide soorten informatie in de tekstmodellen gecombineerd.

Dat doet er niet aan af dat bepaalde onderdelen van de tekstmodellen juridisch zijn en via besluiten gewijzigd moeten worden, terwijl andere onderdelen geen juridische betekenis hebben en daar dus anders mee omgegaan kan worden. De niet-juridische elementen zijn: