Metadata van een regeling

Gegevens over een regeling, zoals de maker, onderwerpen, etc., de zogenaamde metadata wordt opgeslagen in twee modules:

 1. data:RegelingVersieMetadata

 2. data:RegelingMetadata

De data:RegelingVersieMetadata bevat informatie die specifiek is voor een versie van de regeling: het data:versienummer.

De data:RegelingMetadata bevat generieke metadata voor de regeling. Dit is een annotatie die van toepassing kan zijn voor meerdere versies van de regeling. Deze metadata bestaat uit verschillende groepen informatie:

Naam van de regeling Er kunnen verschillende manieren zijn om met een naam naar een regeling te verwijzen. Deze moeten in de metadata opgegeven worden om de regeling beter vindbaar te maken.

 • De data:officieleTitel is de titel van de regeling die in het tekst:RegelingOpschrift in de tekst staat.

 • Als de officiële titel erg lang is krijgt een regeling ook wel een data:citeertitel. Deze kan in de tekst zijn aangegeven(data:isOfficieel) of later gebruikelijk geworden zijn.

 • Een regeling kan later "in de volksmond" een benaming krijgen die bekender is dan de officiële titel of citeertitel. Bijvoorbeeld de "wet Mulder". Zo'n naam kan als data:alternatieveTitel vastgelegd worden.

 • De regeling kan onder een of meer data:afkortingen bekend zijn, zoals Awb voor de Algemene Wet Bestuursrecht, Bkw voor de Bekendmakingswet, Ow voor de Omgevingswet. Als er meerdere zijn, dan zal er één de data:voorkeursafkorting zijn.

Opsteller van de regeling Er zijn drie waarden die aangeven welk openbaar lichaam verantwoordelijk is voor het opstellen van de regeling:

 • De data:eindverantwoordelijke draagt de wettelijke eindverantwoordelijkheid voor de inhoud (strekking) van de regeling.

 • De data:soortBestuursorgaan is een typering van het bestuursorgaan binnen het eindverantwoordelijk openbaar lichaam dat de wettelijke eindverantwoordelijkheid draagt.

 • De data:maker draagt de eindverantwoordelijkheid voor het creëren van de inhoud van de regeling.

Inhoud van de regeling Voor het vinden van de regeling is een karakterisering van de inhoud van de regeling nodig. Dit wordt vastgelegd via:

Samenhang met andere regelingen Er zijn twee kenmerken die deze regeling inhoudelijk relateren aan andere regelingen.

 • Als deze regeling één of meer andere regelingen vervangt, dan wordt in data:opvolging vastgelegd welke regelingen vervangen worden. Bij de inwerkingtreding van deze regeling trekt het BG de andere regelingen in. Dit maakt de regeling herkenbaar als opvolger van de oude regelingen.

 • data:grondslagen geeft aan wat de juridische grondslagen van de regeling zijn en waar ze in de tekst vermeld zijn.

Machine-leesbare typering van de regeling Voor elk soort regeling is een toepassingsprofiel opgesteld dat beschrijft hoe STOP (en eventuele andere standaarden) gebruikt moeten worden. De waarde van data:soortRegeling correspondeert met het toepassingsprofiel.