Opstellen regelgeving

In een project wordt gewerkt aan een nieuwe versie van regelgeving. STOP kent tekst, data en annotaties. Regelgeving bestaat uit tekst en eventueel 'informatie die niet uit tekst bestaat'. Deze niet-tekstuele informatie wordt in STOP 'data' genoemd. Annotaties geven machine-leesbare informatie over de tekst.

De tekst, data en annotaties worden in de standaard gebundeld tot twee type instrumenten:

Regeling

Een regeling is het instrument waarmee regelgeving en beleid wordt vastgelegd. Een regeling bestaat uit gestructureerde tekst, eventueel aangevuld met annotaties.

Informatieobject

Met een informatieobject kan data, informatie die niet of moeilijk in tekst uit te drukken is, toch in regelgeving opgenomen worden. Naast de juridische data die onderdeel wordt van de regeling kan een informatieobject ook annotaties hebben.

Naast de juridische teksten en gegevens die in een versie van een regeling of informatieobject staan, beschrijft STOP aanvullende informatie die de (juridische) inhoud van een instrument voor software te hanteren maakt. Het kan gaan om een interpretatie of duiding van de inhoud, of bijvoorbeeld om aanwijzingen voor de weergave ervan. De STOP modules met niet-juridische informatie worden annotaties genoemd.

Annotaties

STOP kent zowel annotaties voor een regeling als voor een informatieobject. Het annotatiemechanisme in STOP werkt voor beide hetzelfde. Het mechanisme is uitbreidbaar: andere standaarden kunnen aanvullende annotaties definiëren die, als ze voldoen aan een aantal vereisten, synchroon gehouden kunnen worden met de geldende regelgeving.

Bij het opstellen van regelgeving wordt vaak ook al informatie verzameld die later gebruikt wordt om het besluit te maken waarmee (de wijziging van) de regelgeving wordt vastgesteld, zoals de motivering of toelichting op (de wijziging van) de regelgeving. Ook komen dan documenten beschikbaar die later nodig zijn ter onderbouwing van het besluit, zoals rapporten, analyses etc. De Motivering is als aparte module in STOP beschreven, een PDF-document als informatieobject. In STOP worden de motivering/toelichting en onderbouwende documenten niet als onderdeel van een regelingversie gezien maar als onderdeel van het besluit. Als losse modules kunnen ze wel uitgewisseld worden, bijvoorbeeld tussen adviesbureau en bevoegd gezag.