Rectificatie en revisie

Wat als niet het goede is gepubliceerd? Na de publicatie van een besluit, kennisgeving of mededeling kan blijken dat de inhoud van de publicatie niet correct is. Er is wel gepubliceerd wat het bevoegd gezag heeft aangeleverd, maar de (juridische) inhoud van de publicatie had anders moeten luiden. Het bevoegd gezag moet in dat geval de correcte inhoud alsnog aanleveren. De wijze waarop hangt af van de omstandigheden.

Rectificatie van een bekendmaking van een besluit

Als de oorspronkelijke publicatie een bekendmaking van een besluit was, dan moet een rectificatie van de bekendmaking gepubliceerd worden. In de rectificatie moet voor een aantal onderdelen van het bekendgemaakte besluit precies aangegeven worden hoe de bekendmaking afwijkt van het besluit. Daarmee is de geautomatiseerde consolidatie uit te voeren en/of de correcte versies van de regelingen af te leiden die volgen uit het besluit.

Rectificatie van een mededeling van een uitspraak in beroep

Als de oorspronkelijke publicatie een mededeling van een uitspraak van de rechter is, dan moet een rectificatie daarvan gepubliceerd worden. De rectificatie maakt gebruik van hetzelfde model als de mededeling van de uitspraak. In de tekst moet worden aangegeven dat het om een rectificatie van een eerdere publicatie gaat.

Rectificatie van een andere mededeling of kennisgeving

Als de inhoud van een mededeling of kennisgeving inhoudelijk niet klopt, moet een rectificatie gepubliceerd worden waarbij hetzelfde model gebruikt wordt als de oorspronkelijke publicatie. In de tekst moet aangegeven worden dat het om een rectificatie gaat.

Revisie

Als het juridische deel van de inhoud van de oorspronkelijke publicatie van een besluit of mededeling wel correct was maar de publicatie beschrijft niet de goede versie van de geconsolideerde regeling of informatieobject, dan kan met een revisie volstaan worden. Hiermee wordt zonder publicatie de geconsolideerde regelingen en informatieobjecten aangepast. Bijvoorbeeld als de tekst van de regeling voorzien wordt van extra verwijzingen (die de tekst zelf niet wijzigen), of als de tekst wordt aangepast om samenloop op te lossen.

Technische correcties

Rectificatie en revisie hebben dus geen betrekking op situaties waarbij het bevoegd gezag een inhoudelijk correcte aanlevering heeft gedaan, maar waarbij de publicatie de inhoud niet goed heeft weergegeven. Of waarbij bepaalde annotaties niet correct zijn doorgegeven. Hiervoor zijn technische en geen juridisch-inhoudelijke correcties nodig. Als er voor technische correcties uitwisselingen plaats moeten vinden tussen bevoegd gezag en LVBB dan worden die als onderdeel van het bronhouderkoppelvlak beschreven, niet als onderdeel van STOP.