Informatieobject

Inhoud deze sectie

In dit deel wordt uiteengezet wat een informatieobject (IO) is, welke onderdelen het heeft, welke soorten er zijn en hoe u kunt werken met een IO.

Wat is een informatieobject?

Een informatieobject is een op zichzelf staand object voor het opslaan en via internet ontsluiten van informatie die niet op een mens-leesbare manier in de tekst van het besluit kan worden opgenomen. Een informatieobject bevat informatie die onderdeel is van de regels uit een regeling of besluit, maar die niet is vermeld in of bij de tekst. Dit object moet worden gebruikt als de informatie niet volgens STOP kan worden gecodeerd en/of niet-tekstueel / mens-leesbaar kan worden getoond. Informatieobjecten zijn bijvoorbeeld geen afbeeldingen, grafieken of tabellen die wél in een tekst(document) kunnen worden opgenomen.

Vormen

Een IO wordt in sommige gevallen net als een regeling geconsolideerd en heeft daardoor twee verschijningsvormen:

  • een informatieobject als onderdeel van een besluit.

  • een geconsolideerd informatieobject. Geconsolideerde IO's zijn juridisch zelfstandig en kennen een eigen levenscyclus. Het informatieobject kent dan meerdere versies waarbij het consolidatieproces de periode van geldigheid bepaalt. Voor meer informatie zie Consolidatie van een instrument.

Het geografisch informatieobject (GIO) is een voorbeeld van een IO dat wordt geconsolideerd. Een PDF document zal meestal onderdeel zijn van het besluit.

Kenmerken

  • Een IO volgt het FRBR-model: een IO is een work dat door de tijd heen bestaat, maar op een moment in de tijd altijd tot uitdrukking komt in een expression (specifieke versie).

  • Een IO-wijziging wordt aangeleverd als volledige nieuwe versie, met een verwijzing naar de vorige versie.

  • Het IO heeft een unieke identificatie (JOIN-ID).

Verwijzen naar informatieobjecten

Te consolideren informatieobjecten zijn onderdeel van de juridische inhoud van een regeling. De algemene richtlijnen voor het verwijzen naar regelgeving zijn daarop van toepassing. Omdat de omgang met informatieobjecten anders is dan met de tekst van een regeling gelden daarnaast specifieke richtlijnen voor het verwijzen naar informatieobjecten.

Modellen voor informatieobjecten

STOP kent de volgende type informatieobjecten:

Geografisch Informatieobject (GIO)

Een geografisch informatieobject bevat geometrische data die de begrenzing van een of meer locatie(s) aangeeft.

Portable document format (PDF)

Een document dat in zijn oorspronkelijke vorm deel uit moet maken van een regeling of in die vorm bij een regeling moet worden gevoegd, wordt uitgewisseld in het pdf-formaat zodat het document in zijn oorspronkelijke vorm gereproduceerd kan worden.