1. Verwijs in de tekst naar het GIO

De generieke manier van verwijzen naar IOs vanuit een besluit geldt ook voor GIOs.

  • In de tekst van een regeling wordt naar GIO's verwezen met een mens-leesbaar label, zoals bijvoorbeeld 'militaire oefenterreinen'. Ook kan de JOIN-ID in de tekst van de regeling worden opgenomen. Juridisch maakt het niet uit welke werkwijze wordt gekozen.

Voorbeeld-verwijzing met label

Artikel 10

Militaire oefenterreinen zijn omheind door een hek.

De term "Militaire oefenterreinen" is label.

In de bijlage wordt het label vervolgens gekoppeld aan het JOIN-ID. Zie daarvoor stap 2.

Verwijzing naar een norm

Norm met kwantitatieve normwaarden

De volgende manier van verwijzen wordt gebruikt als zowel normwaarden als werkingsgebied in een GIO worden opgenomen.

Artikel a

In de gebieden aangegeven in de 'bouwhoogtekaart' geldt een maximale bouwhoogte.

Norm met kwalitatieve normwaarden

De volgende manier van verwijzen wordt gebruikt als zowel normwaarden als werkingsgebied in een GIO worden opgenomen.

Artikel b

In de wateren aangegeven in de 'kwaliteit zwemwaterkaart' wordt onder 'slecht' verstaan wateren die niet geschikt zijn om in te zwemmen, onder 'matig' wateren waarin het sterk is af te raden om te zwemmen en onder 'goed' wateren die geschikt zijn om in te zwemmen.

Normwaarde in de tekst

De volgende manier van verwijzen wordt gebruikt als de normwaarde in de tekst wordt opgenomen, en het werkingsgebied in een GIO.

Artikel c

In de gebieden aangegeven in de 'bouwhoogtekaart' geldt een maximale bouwhoogte van 10 meter.

Verwijzing naar een GIO-deel

Een regeling-tekst kan op de volgende manier met een label verwijzen naar een GIO-deel. In de tekst van een regeling moet de naam van het GIO-deel zo worden gebruikt dat eenduidig wordt verwezen naar een deel van het GIO, zoals genoemd in de bijlage. Dit kan op een juridisch sluitende manier door de naam van het GIO-deel in combinatie met het GIO-label te vermelden.

Voorbeeld

Artikel p

Op de gronden behorend bij 'zone 1' in 'beperkingengebied Schiphol' gelden de volgende regels.

Zone 1 verwijst hierbij naar het GIO-deel en beperkingengebied Schiphol naar het GIO.

De JOIN-ID's van de GIO-delen worden slechts gebruikt om in de service-informatie een GIO-deel aan te wijzen. Deze komen dus niet terug in de bijlage van de regeling. De JOIN-ID van het GIO wel, zoals hieronder toegelicht bij stap 2.