Onderdelen GIO

Wat onderdelen betreft wijken het juridisch geldige GIO en het geconsolideerde GIO iets van elkaar af. Welke vorm welke onderdelen heeft, wordt in deze sectie beschreven.

GIO-specifieke onderdelen

Daarnaast heeft het de volgende GIO-specifieke onderdelen:

 1. de module GeoInformatieObjectVersie met daarin:

  • (verplicht) JOIN-ID. Dit is een unieke identificatie voor:

  • (optioneel) een norm, te weten:

   • een normID, een identificatie van de norm.

   • een normlabel, de naam van de norm.

   • een eenheidlabel, verplicht bij kwantitatieve norm(waard)en.

   • een eenheidID, verplicht bij kwantitatieve norm(waard)en.

  • (optioneel) een overzicht met GIO-delen, bevat een of meerdere Groep-elementen. Elke groep heeft een:

   • een groepID

   • een label, dat als naam kan worden gebruikt in de tekst van de regeling en in de afbeelding (symbolisatie) van een GIO.

  • (verplicht) één of meerdere locaties. Deze locaties worden beschreven door geometrische data die de begrenzing van een gebied aangeeft. Elke locatie heeft:

   • zijn eigen geometrische data.

   • (optioneel) een naam. Deze wordt als label getoond in de LVBB-viewer.

   • (optioneel) een normwaarde.

   • (optioneel) een GIO-deel-ID (groepID) dat aangeeft tot welk GIO-deel een bepaalde locatie behoort.

 2. (optioneel) de module JuridischeBorgingVan met de juridische borging.

 3. (optioneel) de module FeatureTypeStyle met daarin de GIO-symbolisatie: informatie over hoe een GIO wordt afgebeeld op een kaart.