Juridische nauwkeurigheid (optioneel)

De juridische nauwkeurigheid (in decimeter) van de versie van het GIO. Zie geo:juridischeNauwkeurigheid:GeoInformatieObjectMutatie en geo:juridischeNauwkeurigheid:GeoInformatieObjectVersie.

Dit geeft aan hoe nauwkeurig een geometrie opgevat moet worden als het gaat om de interpretatie van de juridische regels. De geometrie kan nauwkeuriger zijn ingetekend om beter bij de achtergrondkaart aan te sluiten.

Voorbeeld: een juridische regel (in de tekst) gaat over maximale geluidsproductie in een gebied binnen het ambtsgebied van het bevoegd gezag. Het gebied is als zodanig bijvoorbeeld uit de BRT overgenomen. De geometrie beschrijft tot op 1 decimeter nauwkeurig het werkelijke (fysieke) gebied. Juridisch is die grens niet zo scherp: het is niet zo dat op de ene plaats een beperking geldt, maar een decimeter verderop de beperking niet meer geldt. Een punt tien meter verderop hoort niet meer tot het gebied. De juridische nauwkeurigheid is dan een getal tussen de 1 decimeter en de 10 meter, bijvoorbeeld 3 meter (juridischeNauwkeurigheid is dan 30). Juridisch gezien is de geometrie bij wijze van spreke getekend met een 3 meter dikke stift.

De juridische nauwkeurigheid is nodig om geautomatiseerd een GIO-wijziging te maken, gecodeerd als een GeoInformatieObjectMutatie in plaats van een GeoInformatieObjectVersie in een GeoInformatieObjectVaststelling. Het wordt daarom aangeraden de juridische nauwkeurigheid in het GIO op te nemen.