Element geo:Locatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Element tag voor Locatie de inhoud is beschreven in: complexType geo:LocatieType

Informatiemodel Locatie (entiteit)
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:LocatieType / geo:naamElement geo:LocatieType / geo:geometrieElement geo:LocatieType / geo:groepIDElement geo:LocatieType / geo:kwantitatieveNormwaardeElement geo:LocatieType / geo:kwalitatieveNormwaardeComplex Type geo:LocatieType
Type Complex Type geo:LocatieType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element geo:LocatieType / geo:geometrie, Element geo:LocatieType / geo:groepID, Element geo:LocatieType / geo:kwalitatieveNormwaarde, Element geo:LocatieType / geo:kwantitatieveNormwaarde, Element geo:LocatieType / geo:naam, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.
Beperkingen
STOP3013

Binnen geo:locaties in een GIO-versie mag elke basisgeo:id (GUID) van de geometrische data van een locatie maar één keer voorkomen.

STOP3090

De optionele gml elementen (gml:metaDataProperty, gml:description, gml:descriptionReference, gml:identifier, gml:name, gml:boundedBy, gml:location en gml:PriorityLocation) van gml:AbstractFeatureType MOGEN NIET voorkomen in de elementen geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, geo:Punt, geo:Vlak, geo:Lijn, geo:Gebiedsmarkering, geo:Effectgebied en geo:Gebied.