Element geo:GeoInformatieObjectVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Element tag voor GeoInformatieObjectVersie de inhoud is beschreven in: complexType geo:GeoInformatieObjectVersieType

Informatiemodel Geo-informatieobject versie (entiteit)
Diagram
id (http://www.opengis.net/gml/3.2)metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2)description (http://www.opengis.net/gml/3.2)descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2)identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2)name (http://www.opengis.net/gml/3.2)StandardObjectProperties (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractGMLType (http://www.opengis.net/gml/3.2)boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2)location (http://www.opengis.net/gml/3.2)AbstractFeatureType (http://www.opengis.net/gml/3.2)Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRWorkElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRExpressionElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:juridischeNauwkeurigheidElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidlabelElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidIDElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normlabelElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normIDElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:groepenElement geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:locatiesComplex Type geo:GeoInformatieObjectVersieType
Type Complex Type geo:GeoInformatieObjectVersieType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRExpression, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:FRBRWork, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidID, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:eenheidlabel, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:groepen, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:juridischeNauwkeurigheid, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:locaties, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normID, Element geo:GeoInformatieObjectVersieType / geo:normlabel, boundedBy (http://www.opengis.net/gml/3.2), description (http://www.opengis.net/gml/3.2), descriptionReference (http://www.opengis.net/gml/3.2), identifier (http://www.opengis.net/gml/3.2), location (http://www.opengis.net/gml/3.2), metaDataProperty (http://www.opengis.net/gml/3.2), name (http://www.opengis.net/gml/3.2)
Attributen
QName Type Use
id (http://www.opengis.net/gml/3.2) ID optional
The attribute gml:id supports provision of a handle for the XML element representing a GML Object. Its use is mandatory for all GML objects. It is of XML type ID, so is constrained to be unique in the XML document within which it occurs.
schemaversie xs:token optional
Beperkingen
STOP1014

De AKN- of JOIN-identificatie MOET beginnen met "/akn" of "/join"

STOP3018

Geometrisch objecten (basisgeo:Geometrie) met dezelfde identificatie basisgeo:id(GUID) MOETEN dezelfde geometrische data bevatten.

STOP3029

Als een GIO normwaarden bevat dan MOETEN deze normwaarden door symbolisatie duidelijk te onderscheiden zijn als het volledige GIO met de bijbehorende symbolisatie wordt getoond.

STOP3090

De optionele gml elementen (gml:metaDataProperty, gml:description, gml:descriptionReference, gml:identifier, gml:name, gml:boundedBy, gml:location en gml:PriorityLocation) van gml:AbstractFeatureType MOGEN NIET voorkomen in de elementen geo:GeoInformatieObjectVaststelling, geo:GeoInformatieObjectVersie, geo:Locatie, geo:LocatieMutatie, geo:Punt, geo:Vlak, geo:Lijn, geo:Gebiedsmarkering, geo:Effectgebied en geo:Gebied.