Element geo:Ambtsgebied

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Informatie

Element tag voor Ambtsgebied. De inhoud is beschreven in: geo:AmbtsgebiedType

Informatiemodel
Verwijzingen complexType geo:GebiedsmarkeringType
Diagram
Element geo:AmbtsgebiedType / geo:bevoegdGezagComplex Type geo:AmbtsgebiedType
Type Complex Type geo:AmbtsgebiedType
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element geo:AmbtsgebiedType / geo:bevoegdGezag